Disclaimer

Bee Mine streeft ernaar op deze website altijd juiste en actuele informatie aan te bieden.  Hoewel deze informatie met de grootst mogelijke zorgvuldigheid is samengesteld, staat Bee Mine niet in voor de volledigheid, juistheid of actualiteit van de informatie.  De juridische informatie op de website is van algemene aard en kan niet worden beschouwd als een vervanging van juridisch advies.