Algemene voorwaarden

Artikel 1 : Algemene bepalingen

De e-commerce website van Bee Mine Commv met maatschappelijke zetel te Kapellestraat 73a, 2630 Aartselaar, BTW BE0719.555.601 biedt haar klanten de mogelijkheid om de producten uit haar webwinkel online aan te kopen.  Bij het plaatsen van een bestelling via de webwinkel van Bee Mine moet de klant deze voorwaarden uitdrukkelijk aanvaarden, waarmee hij instemt met de toepasselijkheid van deze voorwaarden, met uitsluiting van alle andere voorwaarden.  Bijkomende voorwaarden van de klant worden uitgesloten, behoudens wanneer deze voorafgaandelijk, schriftelijk door Bee Mine aanvaard zijn.

Artikel 2 : Prijs

Alle vermelde prijzen zijn uitgedrukt in EURO, inclusief BTW en alle andere verplicht door de Klant te dragen taksen of belastingen. Indien leverings-,reservatie- of administratieve kosten worden aangerekend, wordt dit apart vermeld.  De opgave van prijs slaat uitsluitend op de artikelen zoals het woordelijk omschreven. De bijhorende foto's zijn decoratief bedoeld en kunnen elementen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs.

Artikel 3 : Aanbod

Ondanks het feit de de online catalogus en de e-commerce website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden samengesteld, is het toch mogelijk dat de aangeboden informatie onvolledig is, materiële fouten bevat, of niet up-to-date is.  Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden Bee Mine niet. Bee Mine is wat de juistheid en volledigheid van de aangeboden informatie slechts gehouden tot een middelenverbintenis.  Bee Mine is in geen geval aansprakelijk ingeval van manifeste materiële fouten, zet- of drukfouten.  Wanneer de klant specifieke vragen heeft over bv. maten, kleur, beschikbaarheid, leveringstermijn of leveringswijze, verzoeken wij de klant om vooraf contact op te nemen met ons. Het aanbod geldt steeds zolang de voorraad strekt en kan ten allen tijde worden aangepast of ingetrokken door Bee Mine.  Bee Mine kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het niet beschikbaar zijn van een product.